Το Φαινόμενο της Τέχνης, ή η απήχηση ζωής - Παρουσίαση της σελίδας. PDF Imprimer

Η θεωρία της ζωτικής επίδρασης είναι θεωρία της τέχνης βασισμένη στην αποκάλυψη ενός Παγκόσμιου Αμετάβλητου (της τέχνης).

Τη βρίσκει κανείς στα κείμενα μεγάλων καλλιτεχνών όλων των τεχνών και όλων των πεδίων μόρφωσης.

Συνεπάγεται την ύπαρξη μιας ικανότητας (επιδεξιότητας) του homo sapiens στην τέχνη.  Βεβαιώνει ότι ένα έργο τέχνης είναι πετυχημένο όταν δημιουργεί στο σώμα-πνεύμα του αποδέκτη μια 'ενέργεια' η οποία δεν ξυπνάει μόνον τα συναισθήματα (τις αισθήσεις), αλλά όλες τις ιδιότητες και αυτό το κάνει συνειδητά.

Ένα πετυχημένο έργο τέχνης είναι συνεπώς ένα ζωντανό έργο και ένα έργο ζωής.  Είναι απαραίτητη, για να το μελετήσουμε, μία ανθρώπινη επιστήμη, ειδική, μαζί με το πλούσιο κέρδος των άλλων επιστημών που ενδιαφέρονται για την τέχνη, και αφού μελετήσουμε προσεκτικά τα πορίσματα περί του Αμετάβλητου της ζωής.